Logo Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Larix im. Henryka Ruszczyca

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Larix"
im. Henryka Ruszczyca
Organizacja Pożytku Publicznego KRS 0000163353

   

Larix  

   

Dla bibliotek  

   

Opis projektu

Nazwa projektu: Warsztaty edukacyjne dla bibliotekarzy pt. Udostępnianie niewidomym czytelnikom cyfrowej książki mówionej”

Czas trwania projektu: od 01.09.2017 do 31.10.2017

Adresaci: Bibliotekarze pracujący z osobami niewidomymi i słabowidzącymi, biblioteki posiadające zbiory cyfrowych książek mówionych

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Istotą tej kampanii edukacyjnej jest przekazanie bibliotekarzom informacji na temat standardów i możliwości udostępniania niewidomym książek mówionych oraz wiążących się z tym specyficznych aspektów prawnych i technicznych. Materiały powarsztatowe zostaną udostępnione wszystkim bibliotekom, z którymi współpracuje Stowarzyszenie.

Wierzymy, że nabycie specjalistycznej wiedzy ułatwi Państwu pracę z osobami niewidomymi, a osobom niewidomym ułatwi dostęp do zasobów książkowych. Wpłynie to korzystnie na poziom czytelnictwa osób niewidomych.

   

Wspierają nas  

Logo PFRON

Logo MKiDN
Logo NCK
Logo Mazowsze
Logo Muzeum Historii Polski
   

© Copyright by Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Larix" im. Henryka Ruszczyca