Logo Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Larix im. Henryka Ruszczyca

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Larix"
im. Henryka Ruszczyca
Organizacja Pożytku Publicznego KRS 0000163353

   

Larix  

   

Dla bibliotek  

   

Udostępnianie książek w ramach projektu - drugi pakiet

Informujemy bibliotekarzy, że mogą już przesyłać płyty, aby otrzymać drugi pakiet książek nagrany w ramach projektu. Pakiet zawiera 72 cyfrowe książki mówione w interpretacji znakomitych aktorów i lektorów.

Wśród nagranych książek znajduje się 50 nowości, czyli książek wydanych w roku 2016 i 2017.

Aby otrzymać książki, współpracujące ze Stowarzyszeniem biblioteki powinny przesłać na adres stowarzyszenia 6 płyt DVD lub odpowiadający im nośnik danych. Książki znajdą się także na serwerze FTP.

Warunkiem otrzymania książek jest odesłanie stowarzyszeniu podpisanego protokołu przekazania książek.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowymi informacjami.

Projekt "Nagranie i nieodpłatne rozpowszechnienie książek mówionych przeznaczonych dla osób niewidomych i słabowidzących w najnowszym standardzie cyfrowym" jest realizowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Logo PFRON

   

Wspierają nas  

Logo PFRON

Logo MKiDN
Logo NCK
Logo Mazowsze
Logo Muzeum Historii Polski
   

© Copyright by Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Larix" im. Henryka Ruszczyca