Logo Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Larix im. Henryka Ruszczyca

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Larix"
im. Henryka Ruszczyca
Organizacja Pożytku Publicznego KRS 0000163353

   
   

Larix  

   

Dla bibliotek  

   

Materiały po warsztatach dla bibliotekarzy

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami przygotowanymi przez prelegentów na warsztaty edukacyjne dla bibliotekarzy. Materiały te będą szczególnie przydatne bibliotekom, które współpracują ze Stowarzyszeniem. Zachęcamy do ich przeczytania także bibliotekarzy, którzy mają kontakt z osobami niepełnosprawnymi oraz cyfrową książką mówioną. Wśród materiałów prezentujemy doświadczenia Książnicy Beskidzkiej, która posiada bogaty zbiór księgozbioru przeznaczonego dla osób niepełnosprawnych. Biblioteka ta prezentuje szczegółowe informacje dotyczące katalogowania książek i swoje spostrzeżenia dotyczące cyfrowych książek mówionych.

Materiały powarsztatowe:

   

Wspierają nas  

Logo PFRON

Logo MKiDN
Logo NCK
Logo Mazowsze
Logo Muzeum Historii Polski
   

© Copyright by Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Larix" im. Henryka Ruszczyca